Grupiniai užsiėmimai

Asmeninių transformacijų žaidimas Lokys“ yra autorinis praktinis metodas, skirtas gilesniam savo emocijų pažinimui ir darbui su jomis. Ši metodika sėkmingai taikoma skirtingo amžiaus suaugusiųjų grupėse nuo 2018 metų.

„38 Lokio žingsniai yra pati naujausia šio žaidimo versija, apjungianti laiko patikrintus praktinius asmeninio tobulėjimo įrankius, kurie sėkmingai naudojami grupėse. Žaidimo dalyvių atsiliepimai ir pasiekti asmeniniai rezultatai patvirtina jų efektyvumą.

Šiame naujame žaidime sujungiami jungistinės archetipinės psichologijos elementai ir britų gydytojo homeopato Edwardo Bacho sukurta žiedų terapijos sistema. Ilgalaikėje programoje kiekvienas dalyvis gali ne tik pažinti esminius dr. Bacho žiedų sistemos principus, bet ir savo asmenines savybes, lygindamas kiekvieno augalo formą ir funkciją. Šią filosofiją galima pavadinti augalų psichologija.

Šios ilgalaikės programos, pavadintos žaidimu, tikslai taip pat ilgalaikiai: atpažinti savyje ir ištobulinti savo unikalias savybes - talentus. Tik pažindamas kiekvieną savo emociją, leisdamas sau patirti ją, su meile priimdamas, žmogus gali pakeisti savyje tai, kas jam trukdo tobulėti.

Dr. Bacho žodžiais tariant „kliūtys žmogaus kelyje yra duotos su svarbiu tikslu – dvasiai evoliucionuoti, nėra kliūčių, nėra evoliucijos“.

Kaip gamtoje atsispinčią tvarką pritaikyti žmogaus vidiniam chaosui harmonizuoti ? Kaip atpažinti savo didžiąją sielos misiją? Šiuos ir daug kitų svarbių klausimų užduodame sau žaidimo metu, kuris prasideda 2022 rugsėjo 22 d. ir tęsiasi 25 savaites.

Kaip vyksta žaidimas 38 Lokio žingsniai“?
 1. Pradžioje vyksta įvadinis užsiėmimas (gyvai arba internetu, nusprendžiame susirinkus grupei).Jeigu yra poreikis, daromas įrašas ir po kiekvieno susitikimo dalyviai gali peržiūrėti jį, jei negalėjo dalyvauti tiesiogiai.

 2. Du kartus per savaitę (pirmadieniais ir ketvirtadieniais), kiekvienas dalyvis gauna į savo el.paštą mokomąją medžiagą ir užduotis.

 3. Bendravimui sukuriama grupė virtualioje erdvėje.

 4. Du kartus per mėnesį, pagal tvarkaraštį, vyksta gyvi arba virtualūs susitikimai (priklauso nuo tuo metu esančios situacijos ir bendro grupės dalyvių sutarimo). Viso 12.

 5. Kurso pradžia 2022 rugsėjo 22d. 18 val. (vieta paskelbiama po registracijos).

 6. Pusė kurso baigiama savaitgalio išvyka, kuri skirta integracijai (2022 gruodžio 16 - 18 d.d.) šis renginys neįskaičiuojamas į programos kainą.

 7. Antroji kurso dalis. Pradžia 2023 sausio 3d.

 8. Kurso pabaigoje yra rašomas baigiamasis darbas, kuriame kiekvienas dalyvis apžvelgia savo nueito kelio rezultatus, pasidalina įvykusiomis transformacijomis. Vyksta savaitgalio atsiskyrimas integracijai. 2023 kovo 19 -21d.d.Šis renginys neįskaičiuojamas į programos kainą.

 9. Papildomai, pagal kiekvieno grupės dalyvio poreikį ir grupės dinamiką, yra daromi įrašai, palaikymui, detalesniam paaiškinimui. Prieiga prie įrašų, kaip ir visa medžiaga išlieka visam gyvenimui.

 10. Dalyviui suteikiama speciali kaina asmeninėms konsultacijoms ir Bacho esencijoms įsigyti.

  25 savaičių programos kaina : 680 eurų ( įskaičiuota visa medžiaga, kuri siunčiama į el.paštą ir lieka naudojimuisi visą gyvenimą, 12 susitikimų, palaikymas uždaroje grupėje visos programos metu, speciali dalyvio kaina asmeninėms sesijoms.)

Dalyvio vietą programoje užtikrina 200 eurų registracijos mokestis. Likusi suma sumokama per pirmąjį mėnesį. Apie kitokias atsiskaitymo už mokymus formas - asmeniškai.

TVARKARAŠTIS 2022 - 2023

2022_09_22 _ 18:00 - 20:00 Pirmasis susitikimas. Įvedimas į kursą.

2022_09_23,24,25 Rudens Lygiadienis. Savaitgalio atsiskyrimas sodyboje Karkelbeck 409.

2022_10_06 _ 18:00 - 20:00 Antrasis susitikimas.

2022_10_20 _ 18:00 - 20:00 Trečiasis susitikimas.

2022_11_10 _ 18:00 - 20:00 Ketvirtasis susitikimas.

2022_11_24 _ 18:00 - 20:00 Penktasis susitikimas.

2022_12_08 _ 18:00 - 20:00 Šeštasis susitikimas.

2022_12_16,17,18 Žiemos Saulėgrįža. "Lokio trobelė" - savaitgalio atsiskyrimas sodyboje.

2023_01_05 _ 18:00 - 20:00 Septintasis susitikimas.

2023_01_19 _ 18:00 - 20:00 Aštuntasis susitikimas.

2023_02_02 _ 18:00 - 20:00 Devintasis susitikimas.

2023_02_16 _ 18:00 - 20:00 Dešimtasis susitikimas.

2023_03_02 _ 18:00 - 20:00 Vienuoliktasis susitikimas.

2023_03_16 _ 18:00 - 20:00 Dvyliktasis susitikimas.

2023_03_24,25,26 Pavasario Lygiadienis. Savaitgalio atsiskyrimas. programos užbaigimas.

N.B. programos rengėja pasilieka teisę koreguoti tvarkaraštį pagal aplinkybes ir susitarimą grupės viduje.

D.U.K

Kas yra Lokys? Kodėl programa/žaidimas taip vadinasi?

Lokio simbolis sutinkamas įvairiose senovinėse pasakose nuo pat kuriančiosios žmonijos aušros. Senovės žmonėms lokys įkūnijo prisikėlimą. Lokio patelė, praleidusi visą žiemą miegodama, pavasarį pabunda, ir ne viena – su jaunikliu. Clarissa Pinkola Estes, jungistinės psichologijos atstovė, rašo, kad šie žvėrys – tai puikiausia mūsų visų gyvenimo metafora: tai, kas atrodė negyva, ne tik atgyja, bet ir pagausėja. Lokys siejamas su senovės graikų ir romėnų deivėmis Artemide ir Diana, kurios teikė moterims gebėjimą susekti, atpažinti ir išrausti visa ko dvasinius pradus. Japonams lokys – tai ištikimybės, išminties ir stiprybės simbolis. Lokys, kaip dvasios dalis, gali būti suvokiamas kaip tam tikras mūsų gebėjimas reguliuoti savo emocinį gyvenimą.

Kodėl 38 žingsniai?

Dr.Bacho žiedų terapijos sistemą sudaro 38 žiedų esencijos. Kiekvienas žiedas yra simbolinė arba metaforinė emocijos išraiška, kuri gali pasireikšti kaip teigiama charakterio savybė arba kaip šešėlis. Šis žaidimas skirtas emocijų atpažinimui, pagal kiekvieno augalo formą ir funkciją.

Kodėl vadinasi “žaidimas”? Ar jis skirtas vaikams?

Žaidimas visada turi pavadinimą, temą, trukmę, taisykles, priemones, galime pavadinti juos „žaislais“. Žaisdamas dalyvis mokosi, klysta, tobulėja, džiaugiasi laimėjęs ir pyksta pralošęs, griūna ir keliasi, eina pirmyn. Nesvarbu kiek žmogui metų, viduje gyvenantis vaikas visada trokšta žaisti. Rašytojas ir vizionierius Robin Sharma patvirtina, kad „vaikai nuolatos svajoja, o kai suaugęs žmogus išsako kokią nors neįprastą mintį, kiti iš jo pasijuokia. Nieko tokio. Visų laikų vizionieriai pradžioje būdavo išjuokiami ir tik vėliau jų atkaklus darbas ir pastangos pradžiugina juos pačius ir pelno pripažinimą bei šlovę. Visuomenė užhipnotizuoja, sukiša į dėžutę, nustato ribas ir taisykles, tačiau kiekvieno žmogaus vidines vertybes atspindi kasdieninis jo elgesys. Kodėl gi nesužaidus? Kada, jeigu ne dabar?

Kaip vyksta transformacija?

Ar pastebėjote, kad gausybė seminarų, knygų ir sertifikatų nesukuria pokyčių gyvenime, juos sukuria gautų žinių praktinis pritaikymas kasdieniame gyvenime. Visi pokyčiai pradžioje būna nepakeliami, todėl jūsų valios pastangas sustiprina palaikymas, kurį gaunate grupėje. Tik ilgalaikis ir disciplinuotas darbas duoda norimą rezultatą. Sunku? Ar esi čia dėl lengvo, ar dėl įdomaus ir džiaugsmingo kelio? Transformacija – tai naujų aspektų aktyvavimas, evoliucinė programa. Visata evoliucionuoja dėka transformacijos procesų. Transformacijos yra tai, kas išlieka amžinai.

LOKYS tai: ŽINIOS + PALAIKYMAS + ĮKVĖPIMAS+ PRAKTIKA = ILGALAIKIAI POKYČIAI

Kodėl asmeninės transformacijos?

Nesveikus santykius su kitais žmonėmis galima išgydyti, tačiau pradėti pokyčius reikia nuo savęs:

 • išdrįsti būti nuoširdžiam pačiam su savimi,

 • prisiimti atsakomybę už visus savo veiksmus,

 • valdyti savo paties reakcijas,

 • atsiverti nežinomybei,

 • tikėti savo pasirinkimu,

 • visada užbaigti pradėtus darbus.

Kiekvienas šios Žemės Keliautojas keliauja savo Kelią jam priimtinu ritmu ir nors jam galima patarti ir pagelbėti, savo Kelią jis turi nueiti pats.

Kodėl žaidimas toks ilgas?

Moksliniais tyrimais įrodyta ir patvirtinta (University College of London), kad mažiausiai 66 dienas atliekamas naujas veiksmas tarsi „instaliuojamas į smegenis, kurių veikimas toks pats, kaip kompiuterio. Naujai išmoktas dalykas integruojamas į kiekvieną kūno ląstelę, o naujai atsiradusi neuronų jungtis yra stiprinama ilgą laiką ir nuosekliai atliekant tą patį veiksmą. Taip atsiranda automatizmas, kūnas „išmoksta atlikti naują veiksmą, disciplinuotai atliekami veiksmai ugdo valią. Gauti rezultatai paskatina smegenų hormonų – oksitocino, serotonino, dopamino – gamybą ir žmogus pradeda gyventi džiaugsmingą, laimingą ir pasitenkinimo kupiną gyvenimą.

Mokymasis visą gyvenimą (angl.“life-long learning”) – visada tinkama investicija. Naujų dalykų mokymasis skatina naujų smegenų neuronų jungčių formavimąsi, o tai yra prevencinė priemonė, užkertanti kelią įvairioms degeneracinėms ligoms (Alzheimerio, Parkinsono).Bendraminčių susitikimai padeda išlaikyti ir stiprinti socialinius įgūdžius, kurie su amžiumi silpnėja ir nyksta. Vienintelis būdas įvaldyti ką nors nauja – treniruotis.

P.S. Artimiausias kursas planuojamas 2022 metų rugsėjo mėn.22 d. Grupėje ribotas dalyvių skaičius. Registracija jau vyksta.

Vos išgirdusi apie asmeninių transformacijų žaidimą Lokys supratau, kad man jos reikia labai labai. Programa atskleidė tokius dalykus, apie kuriuos nenutuokiau, sudėtingus procesus išaiškino paprastai, pasiūlė priemones, kai kurias tokias įsimintinas, kad vos atėjus minčiai apie savigailą, iškyla aukos kaliošų su gėlėmis vaizdas ir aš nusišypsau, jau nebeesu auka.

Gerai įsiminė mintis, kad nereikia teisti kitų, o pasistengti kiekviename rasti tai, ką jis turi geriausio. Kiekvienas sapnuoja savo sapną ir nei vienas nekaltas, kad sapnų vizijos nesutampa. Išmokau tai priimi ir tiek. Esu patenkinta programa, vertinu 10 balų.

Rita